Loading... Please wait...
  • Đường dây nóng:
  • 031 356 8989
  • Ms. Thúy: 098 888 7001
  • Mr. Tuấn: 098 888 7010
ho-ng-c-ng-slideshow.png

Hỗ trợ Hệ điều hành

Tổng đài dịch vụ
xin vui lòng gọi (8:00 - 18:00)

0313 56 8989

Nhấn phím 1: Bộ phận kinh doanh.
Nhấn phím 2: Thông tin bảo hành.
Nhấn phím 3: Yêu cầu kỹ thuật.

Kinh doanh 098 888 7001

Lọc tìm sản phẩm

Hãng sản xuất:
Tìm theo giá
Danh mục này có tất cả 16 sản phẩm

Hệ điều hành
Sắp xếp:

Hệ điều hành

Phần mềm Windows 7 home basic 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 1.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home basic 32 - bit English
Giá bán: 1.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 home basic SP1 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic SP1 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 1.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home basic SP1 32 - bit English
Giá bán: 1.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic SP1 32
- bit English (OEM)...

 Phần mềm Windows 7 home basic SP1 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic SP1 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 1.990.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home basic SP1 64 - bit English
Giá bán: 1.990.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic SP1 64
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 home basic 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 1.990.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home basic 64 - bit English
Giá bán: 1.990.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home basic 64
- bit English (OEM)...

 Phần mềm Windows 7 home prem SP1 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem SP1 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 2.700.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home prem SP1 32 - bit English
Giá bán: 2.700.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem SP1 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 home prem 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 2.700.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home prem 32 - bit English
Giá bán: 2.700.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 home prem 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 2.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home prem 64 - bit English
Giá bán: 2.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem 64
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 home prem SP1 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem SP1 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 2.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 home prem SP1 64 - bit English
Giá bán: 2.900.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 home prem SP1 64
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Professional 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 3.200.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Professional 32 - bit English
Giá bán: 3.200.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Professional SP1 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional SP1 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 3.200.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Professional SP1 32 - bit English
Giá bán: 3.200.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional SP1 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Professional 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 3.300.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Professional 64 - bit English
Giá bán: 3.300.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional 64
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Professional SP1 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional SP1 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 3.300.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Professional SP1 64 - bit English
Giá bán: 3.300.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional SP1 64
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Ultimate 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate 32 - bit English
Giá bán: 4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 32 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate SP1 32 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 32 - bit English
Giá bán: 4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate SP1 32
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Ultimate 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate 64 - bit English
Giá bán: 4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate 64
- bit English (OEM)...

Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 64 - bit English
 
Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate SP1 64 - bit English (OEM)
Liên hệ Kinh doanh để được giá tốt hơn 0988887001
Bảo hành: Không bảo hành
Giá bán: 4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 64 - bit English
Giá bán: 4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate SP1 64
- bit English (OEM)...


Lọc theo hãng sản phẩm

Sản phẩm bán chạy

RSS Sản phẩm mới

Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 64 - bit English
4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 64 - bit English
Giá bán: 4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate SP1 64
- bit English (OEM)...
Phần mềm Windows 7 Ultimate 64 - bit English
4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate 64 - bit English
Giá bán: 4.500.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate 64
- bit English (OEM)...
Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 32 - bit English
4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate SP1 32 - bit English
Giá bán: 4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate SP1 32
- bit English (OEM)...
Phần mềm Windows 7 Ultimate 32 - bit English
4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Ultimate 32 - bit English
Giá bán: 4.250.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Ultimate 32
- bit English (OEM)...
Phần mềm Windows 7 Professional SP1 64 - bit English
3.300.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Phần mềm Windows 7 Professional SP1 64 - bit English
Giá bán: 3.300.000 đ (Đã bao gồm VAT)
Bảo hành: Không bảo hành

- Phần mềm bản quyền Windows 7 Professional SP1 64
- bit English (OEM)...